Sykdommer

Patella Luxation
(Løse kneledd)
En svakhet hvor kneskålen smetter ut av leddet på det innvendige side av kneet hos små raser. Dette er normalt en arvelig lidelse, men kan også skyldes en skade. Lidelsen starter i valpealderen. Hunden blir da plutselig halt på ene bakbenet. Om det er arvelig betinget, bør man ikke avle på pommer med denne svakheten.
La ikke diagnosen løse kneledd avskrekke deg, da hovedparten av pommene med denne lidelsen lever et normalt liv, og hvis svakheten er alvorlig, vil en operasjon ofte løse problemet.

Graden av patella varierer fra mild, som knapt påvirker hunden til alvorlig løshet, som krever operasjon.

Undersøkelse for patellaluksasjon:
Hunden skal ha oppnådd minst 12 måneders alder ved undersøkelsen, og skal ikke være sedert når den undersøkes.
Undersøkelsen skal gjøres bakfra med hunden stående på et bord. Bakbeinet skal være rett. Kneet kan bøyes og strekkes noe under undersøkelsen innenfor de fysiologiske grensene, men får ikke vris eller overstrekkes. Patella gripes mellom tommel- og pekefinger (flere fingre
ved behov). Patellas bevegelighet undersøkes med lett provokasjon lateralt og medialt. Om patella kan føres på utsida av en rullekam, altså utenfor patellarfuren, bedømmes den som lukserbar. Dersom patella ligger på plass ved undersøkelsen, men lukserer spontant når hunden
beveger seg e.l., bedømmes den som grad 1 eller 2 avhengig av øvrige funn.

Grad 0 Normal (fri for patellaluksasjon)

Grad 1 Patella ligger på plass, men kan lukseres manuelt.
Den glipper spontant tilbake til normalt leie.

Grad 2 Patella lukseres lett manuelt eller spontant.
Den er luksert mye av tiden men kan reponeres

Grad 3 Patella er permanent luksert og kan ikke reponeres.

Hypoglycemia
(For lavt blodsukker)
Hos små raser, som pomeranian jo tilhører, opptrer ofte et plutselig fall i blodsukkeret. De oppstår normalt hos unge valper, men kan også skje hos eldre stressede hunder.
Symptomene er plutselig fall, slapphet og risting, og i sjeldne tilfeller krampeanfall.
Det kan hjelpes ved å gi valpen 1 tsk. sukker i maten hver dag inntil de er ca.9 måneder gammel.

Hypothyroidisme
(For lavt stoffskifte)
Dette skyldes for lav produksjon av skjoldbruskkjertel hormonet, som regulerer stoffskiftet. Pommen vil bli sløv, få vektøkning selv om den spiser mindre, fortykket hud, røyting, hvor pelsen gradvis blir tynnere, uregelmessige løpetider, manglende sexlyst hos hannene er noen av de mest alminnelige symptomer.
Sykdommen kan behandles medisinsk. Denne behandling er livsvarig, og gir pommen et normalt livsforløp.

Luftrørskollaps
Skyldes at luftrøret ikke kan holde seg åpent under pustingen. Din pom vil få følgende symptomer ved sammenfall av luftrøret: Tørr hostelyd, som kan lyde som om den skal hoste opp en hårball. Denne hoste oppstår typisk hvis hunden trekker i halsbåndet, når den spiser og drikker, eller hvor pommen blir opphisset. Sykdommen rammer oftest hunder over 7 år, men kan oppstå allerede i valpealderen.
Lidelsen kan behandles medisinsk.

Black Skin Disease(BSD)
(alvorlig hårtap syndrom)
Det finnes to former for alvorlig hårtap syndrom.

1) Lidelsen kan ramme valper, som normalt begynner å få voksenpels i 6 måneders alderen. Pommer som har BSD får aldri den voksne pelsen, men taper hårene ved 1 ½ års alderen. Da faller pelsen av i dotter rundt om bakdelen, hale og baksiden av lårene. Huden kan bli sort eller grå og læraktig, men utvikler ikke sår eller lukter. Valpen er stadig et sundt dyr. Pelsen kan gro ut igjen etter sterilisasjon/kastrasjon, men det er sjelden. Ellers er det ingen behandling for lidelsen.

2) En annen versjon av sykdommen rammer voksne hunder, men med de samme symptomer og forløp.

Når hårtapet har skjedd, skal disse pommene behandles med hudpleie. De skal beskyttes mot solbrenthet, og om vinteren er de nødt til å gå med klær.

Pommer med BSD må regne med en kortere levetid, og mange dør plutselig ved 7-8 års alderen. Amerikanske undersøkelser peker på at BDS er arvelig.

Raseklubben anbefaler at en tar ut av avl synlig syke hunder som ett ledd i bekjempelsen av problemet med Alopecia x/Bsd.